Optometria i Terapia Widzenia

Zobacz różnicę w jakości widzenia

Optometria


Optometria jest dziedziną wiedzy zajmująca się procesem widzenia, jego rozwojem, usprawnianiem, a także dążeniem do utrzymania wszystkich parametrów widzenia na możliwie jak najlepszym poziomie.
Optometria jako dziedzina wiedzy trafiła do naszego kraju stosunkowo niedawno, gdyż dopiero latach 80 XXw., jest natomiast bardzo rozpowszechniona w krajach anglosaskich jak również w zachodniej części Europy. Jako kolebkę tej niezwykle ciekawej dziedziny uznaje się Stany Zjednoczone, gdzie przez lata była i jest stale rozwijana. Do Polski trafiła za sprawą prof. Bolesława Kędzi który utworzył i rozwinął na Akademi Medycznej w Poznaniu katedrę Optometrii i biologii układu wzrokowego.
Jako absolwent podyplomowego studium optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz optyk z 12 letnim doświadczeniem mogę zapewnić, że podczas badania poświęcę odpowiednią ilość czasu i dołożę wszelkich starań, aby noszona korekcja okularowa zapewniła możliwie maksymalny komfort oraz jakość widzenia . Całe badanie obejmuje szereg procedur, które pomogą dobrać prawidłową korekcje okularową. Badanie optometryczne obejmuje m.in.:

- wywiad dotyczący problemów z widzeniem, preferencji oraz oczekiwań,
- komputerowy pomiar wady refrakcji,
- skiaskopie dynamiczną,
- pomiar ostrości do dali jak i do bliży,
- dobranie korekcji okularowej ewentualnie soczewek kontaktowych ,
- pomiar widzenia stereoskopowego do dali jak i do bliży,
- pomiar zakresu wergencjii fuzyjnych tzn . na ile nasze oczy są w stanie ‘współpracować’ dając komfortowe widzenie obuoczne,
- pomiar różnic fiksacyjnych,
- pomiar sprawność akomodacji i konwergencji,
- ocena widzenia barwnego ( zaburzone u ok. 8% mężczyzn),
- bezdotykowy pomiar ciśnienia śródgałkowego,
- szereg innych testów dających informacje o tym, jak przebiega proces widzenia.

Terapia wzrokowa


Są przypadki, w których poprawna korekcja okularowa dająca nam możliwie maksymalną ostrość wzroku nie zapewnia pełnego komfortu widzenia, bez względu na wiek. Mowa tu o zamazywaniu czytanego tekstu z bliska oraz daleka, braku koncentracji podczas czytania, dwojeniu, zamazywaniu obrazu przy przerzucaniu wzroku z przedmiotów bliskich na dalsze i odwrotnie. Wszystkie  te czynniki mogą doprowadzić do zaburzenia widzenia obuocznego, co może wiązać się z bólami głowy, szybkim męczeniem podczas wykonywania czynności wzrokowych, a w konsekwencji nawet dwojenia. Jest to bardzo dotkliwe i uciążliwe podczas wykonywania podstawowych czynności tj. praca przy komputerze, długotrwałe czytanie czy prowadzenie samochodu. Tutaj z pomocą przychodzi TERAPIA WZROKOWA (ang. Vision Therapy). Jej zadaniem jest usprawnienie procesu widzenia za pomocą specjalnych ćwiczeń, soczewek sferycznych bądź pryzmatycznych, mających na celu ułatwienie widzenia w warunkach komfortu. Ćwiczenia te mogą być wykonywane w gabinecie, a część z nich również w domu.

Serdecznie zapraszam

Optometrysta
Michał Ochocki

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 9 – 14.30
Czwartki 9 – 17
Soboty 9 – 13